header

Актуално състояние

Основните насоки на работа на читалище „Надежда 1869” са свързани със запазване авторитета на читалището и надграждане на културната дейност чрез:

 • поддържане на общодостъпна библиотека
 • създаване на условия за художественотворческото реализиране и изяви на действащите към читалището културни формации, състави и школи
 • поддържане на материалната база
 • партниране с други организации и общината при развитие на културните процеси
 • разработване и реализиране на различни проекти
 • В момента броя на читалищните членове са 182.
  Постоянният оперативен екип е от 6-ма щатни служители на позиции секретар, счетоводител, библиотекар, домакин, хигиенист и организатор на половин щатна бройка и 3-ма хонорувани - диригент, корепетитор и сътрудник в библиотека и ръководител на клуба „Приятели на книгата”.

Документи

Проекти

Художествено-творчески формации, клубове, школи

 • Хор „Царевец” - диригент маестро Диян Диханов, корепетитор Роза Стоева
 • Хор „Търновград” - диригент маестро Диян Диханов
 • Младежки театър - ръководител Стефан Методиев
 • Балетна школа „Класика” - ръководител Марин Удварев
 • Фолклорен танцов състав „Надежда” – ръководител Райчо Димитров
 • Клуб по битова култура „Надежда” - ръководител Павлина Владева
 • Клуб „Приятели на книгата” – ръководител Бисера Дживдерова
 • Клуб по изобразително изкуство- ръководител Илиан Христов
 • Клуб „Главна буква” – ръководител Здравко Пеев, Далия Симеонова
 • Център за вокално-инструментално обучение „От А до Я”- ръководител Яница Русева