header

Клуб по изобразително изкуство

Клуб по изобразително изкуство

Клубът се състои от 9 участници, които изразяват себе си чрез рисуването. По тяхно желание съществуващата школа през миналата година прерасна в клуб. Ръководителят на клуба г-н Илиан Христов е отличен професионалист и педагог, отнасящ се с много отговорност и любов към децата, като се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете.

Работата в клуба по изобразително изкуство е овладяване от всеки участник на основните принципи на изкуството, развитие на художествено и творческо мислене и възприятие. Всяко дете трябва да има свободата да изрази своята дарба, своята уникалност в оригинални и неповторими картини, които биха им носили и отличия в бъдещите им творчески прояви и участия в изложби и конкурси.

Възпитаниците на г-н Христов участваха със свои рисунки в конкурси и изложби. Творбите на младите художници красят фоайето на читалището по време на културните събития организирани от читалището.