header

Клуб „Главна буква“

Клуб „Главна буква“

Името на клуба „Главна буква” е избрано, защото всичко започва с главна буква.

Ръководители са поета Здравко Пеев и преподавателката по български език и литература – Далия Симеонова

Целта е да се възроди традицията на читалището за литературен клуб, в който членуват млади хора с литературна дарба, която да се подпомага и развива от професионални творци, и да се организират талантливи ученици от Хуманитарна гимназия в клуб по интереси.

През 70-те години в читалището е съществувал подобен литературен клуб и в него са членували Антон Дончев, Матей Шопкин, Георги Данчев, Виктория Генова и др., които по-късно стават известни имена в българската литература.

Сега в клуба членуват 10 ученици от 8 до 11 клас на Хуманитарната гимназия в града, които пишат поезия, проза, драматургия или литературна критика.

Членството в клуба е напълно безплатно.

Място на провеждане на заниманията са библиотеката на Профилирана хуманитарна гимназия и в библиотеката на читалището