header

Контакти

Име на организацията: Народно читалище “Надежда 1869” - Велико Търново

Адрес: 5000, гр.Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 36

Телефон, факс: 062/ 62 83 36

Ел. поща: chitalishtenadejda1869@gmail.com

Интернет страница: Читалище “Надежда 1869”

Фейсбук страница: Читалище “Надежда 1869”

Youtube канал: Читалище “Надежда 1869”

Лице, представляващо организацията: Донка Колева – Радева, председател

БУЛСТАТ № 104064567
Име на банка Банка ДСК BIC STSAVGSF
IBAN BG 92STSA 93000004869483