header

Библиотечно-информационна дейност

Библиотека

Най-традиционната дейност на читалището в миналото и днес се олицетворява от читалищната библиотека. Библиотеката при читалището разполага с фонд – 48 238 единици и 292 броя читатели за отчетния период - 2018 г. Раздадените библиотечни материали са 13 990, от които 8 178 книги и 5 975 периодични издания. Броят на дарителите през 2018 г. бе 33 за сумата от 11 718.24 лв.

Библиотеката вече е включена в Регистъра на обществените библиотеки в България. Тя разполага и с интернет читалня с обособени 2 работни места и предоставя възможност за четене на периодични издания в електронен вариант. В читалнята се предлагат следните услуги – ползване на интернет, отпечатване и сканиране на документи. За да популяризира дейността и фонда си читалищната библиотека организира:

  • всяка първа сряда от месеца книгонос в клуба на запасните офицери „Болярка” и на болни и възрастни читатели от квартала.
  • по случай международния ден на книгата – 23 април срещи с ученици от ОУ „Христо Ботев” и от ПГТ „Васил Берон” – ІХ клас с ръководител Георги Димитров за издирване на книги за патрона им от старопечатния фонд.
  • представяне на нови книги
  • Провеждането на семинарни занятия с материали от старопечатния фонд със студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от специалностите „Библиотечно-информационни технологии” с ръководител доц. д-р Калина Иванова и „Библиотечно-информационни технологии” с ръководител доц. д-р Живка Радева, както и от специалността журналистика и книгоиздаване – І курс с ръководител ст. ас. д-р Десислава Андреева.
  • Коледна работилница, организирана в ЦДГ „Райна Княгиня” за играчки за елха от филц, рисувани с бои.

Работното време на библиотеката е 8,30ч. - 12,30ч. и 13,00ч. - 17,00ч.