header

Настоятелство

Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството състоящо се от 9 члена:
Председател - арх. Донка Колева-Радева и членове д-р Иван Църов, д-р Иван Александров, проф. Петко Петков, Тошо Кръстев, Светлин Радев, Петър Иванов, Венеция Ляскова, Сашка Алескандрова, секретар - Виолета Белчева
Контролен орган е Проверителната комисия от 3 члена: Виолета Йосифова- председател, Анита Цанева, Маргарита Пенкова.

Декларации във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси